German-Turkish translations for Rätsel:

bilmece · gizem · bulmaca · muamma · esrar · other translations

Rätsel bilmece

Morgen ist ein Rätsel.

Yarın ise bir bilmece.

Keine Anfälle, keine Rätsel.

Kriz veya bilmece değil.

Willst du ein Rätsel hören?

Bir bilmece duymak ister misin?

Click to see more example sentences
Rätsel gizem

Wir haben ein größeres Rätsel.

Daha büyük bir gizem var.

Ein kleines Rätsel?

Küçük bir gizem.

Ein Rätsel. Wie spannend.

Bir gizem, ne kadar heyecanlı!

Click to see more example sentences
Rätsel bulmaca

Ich brachte ihm Rätsel.

Ona birkaç bulmaca getirdim.

Mich quält ein metaphysisches Rätsel und ich habe Klausuren satt das weiß ich.

Bir metafizik bulmacası Aklımı karıştırdı Ve bildiğim sınav kağıtlarını Notlamaktan bıktım

Es ist nur ein interessantes intellektuelles Rätsel für Sie.

Bu da senin için ilginç, başka bir zihinsel bulmaca.

Click to see more example sentences
Rätsel muamma

Nö, ist ein Rätsel.

Hayır, o bir muamma.

Also, dieses Lied ist mir ein Rätsel.

Bu şarkı benim için tam bir muamma.

Und ihr Tod wird selbst mir ein Rätsel sein."

Ve onun ölümü bir muamma olacak benim için bile.'

Click to see more example sentences
Rätsel esrar

Oder ein Rätsel des Mystischen!

Yoksa gizemli bir olayın esrarı mı?