German-Turkish translations for Rückkehr:

dönüş · other translations

Rückkehr dönüş

Wir brauchen keine Patentlösungen, sondern eine Rückkehr zur Normalität.

Etkisiz çözümlere değil. normalliğe dönüşe ihtiyacımız var.

Darum steckt in "epistrophi", Rückkehr, auch das Wort "strophi", Kehre.

Bu yüzden Yunancadaki geri dönüş sözcüğü dönmek kelimesinin içinde gizlidir.

Aslans Rückkehr, Tumnus' Verhaftung, die Geheimpolizei.. . Alles geschieht nur wegen euch.

Aslan'ın dönüşü Tumnus'un tutuklanması, gizli polis hepsi sizin yüzünüzden oluyor!

Click to see more example sentences