German-Turkish translations for Rang:

rütbe · balkon · other translations

Rang rütbe

Chief Davis wurde der Rang aberkannt und Bürgermeister Cryer kandidierte nicht mehr.

Polis Şefi Davis'in rütbesi düşürüldü ve Belediye Başkanı Cryer seçimlere katılmadı.

Dieser Mann hat keinen Rang.

Bu adamın rütbesi yok.

Ist das ein niederer Rang?

Bu daha alçak bir rütbe mi?

Click to see more example sentences
Rang balkon

Rang, rechte Seite.

Balkonun sağ tarafında.