German-Turkish translations for Reife:

olgunluk · other translations

Reife olgunluk

Connie, für einen gewissen Typ ist Reife überaus wichtig.

Connie, belirli bir tarz için, olgunluk da çok önemli.

Ich wünsche dir Erfolg, Reife und Glück.

Sana başarı, olgunluk ve mutluluk dilerim.