Rekruten

Wir haben einen neuen Rekruten!

Yeni bir çaylağımız var!

Morgen treffen neue Rekruten ein.

Yarın yeni bir ekibim daha geliyor.

Schau, wir sind Rekruten, genau wie du.

Bak, biz de acemiyiz, senin gibi.

Hier wurden Hunderte Rekruten für die Abwehr ausgebildet Deutschlands supergeheimer Spionage und Sabotagedienst.

Burada yüzlerce gönüllü Almanya 'nìn çok gizli casusluk ve sabotaj teºkilatì Abwehr için egitiliyordu.

Wir bekommen jeden Tag neue Rekruten.

Her gün yeni çaylaklar geliyor.

Noch mehr Rekruten für Malachi, Mylord.

Malachi için biraz daha asker getirdim, Lordum!

Und das, Rekruten, ist die Flugstrecke.

Ve şu da, çaylaklar, yarış pisti.

Also, was hältst Du unseren neuen Rekruten?

Peki, yeni çaylaklar için ne düşünüyorsun?

Du bleibst und bildest die Rekruten aus.

Sen burada kal ve yeni gelenleri eğit.

Ich wurde gerade von einem Physiker angeschossen, und die neuen Rekruten helfen ihm.

Bir fizikçi tarafından vuruldum. Ve yeni çaylaklar ona yardım etti.