German-Turkish translations for Rennen:

yarış · koşma, koşmak · yarışmak · other translations

Rennen yarış

Ein sehr langes Rennen.

Çok uzun bir yarış

Vielleicht gewinnt es eines Tages ein Rennen für Sie.

Belki bir gün senin için bir yarış kazanır.

Das ist kein Rennen, das ist eine Abrechnung.

Bu bir yarış değil. Bu bir kapışma.

Click to see more example sentences
Rennen koşma, koşmak

Du kannst wie ein Kind rennen.

Küçük bir çocuk gibi koşabilirsin.

Sie rennt, schnüffelt, springt und starrt.

Koşuyor ve kokluyor ve zıplıyor ve bakıyor.

Wir hörten den Schuss und rannten runter.

Evet. Silah sesi duyduk ve aşağıya koştuk.

Click to see more example sentences
Rennen yarışmak

Rennen fahren natürlich.

Yarışacağım tabii ki.