German-Turkish translations for Rentner:

emekli · other translations

Rentner emekli

Wir sind Bankangestellte, Schullehrer, Ingenieure, Rentner.

Bizler banka memurları, öğretmenler mühendisler, emekli insanlarız.