German-Turkish translations for Rest:

kalan · artık · artan · other translations

Rest kalan

Der Rest wird automatisch von hochfrequenten Handelsalgorithmen ausgeführt.

Geri kalan kısmı yüksek frekanslı işlem algoritmaları tarafından yapılır.

Der Rest dieses Logbucheintrages wurde von Rom geheim verwahrt.

Günlüğün geri kalanı Vatican tarafından yok edilmiş.

Für den Rest habe ich Pläne.

Geri kalanı için planlarım var.

Click to see more example sentences
Rest artık

Ich sehe einige Reste da hinten.

Orada bazı yemek artıkları görüyorum.

Außerdem ist heute Abend unser alljährliches Reste-Essen.

Ayrıca bu gece bizim yıllık artık yemek günümüz.

Um Reste zu betteln, ist schlimmer als Stempelgeld.

Yemek artıkları için dilenmek yardım almaktan bile kötü.

Click to see more example sentences
Rest artan

Hier ist Brot, ein paar Reste und ein Messer.

Ekmekle biraz artan yemek bir de bıçak var.