German-Turkish translations for Reste:

kalan · artan · other translations

Reste kalan

Der Rest wird automatisch von hochfrequenten Handelsalgorithmen ausgeführt.

Geri kalan kısmı yüksek frekanslı işlem algoritmaları tarafından yapılır.

Der Rest dieses Logbucheintrages wurde von Rom geheim verwahrt.

Günlüğün geri kalanı Vatican tarafından yok edilmiş.

Für den Rest habe ich Pläne.

Geri kalanı için planlarım var.

Click to see more example sentences
Reste artan

Hier ist Brot, ein paar Reste und ein Messer.

Ekmekle biraz artan yemek bir de bıçak var.