German-Turkish translations for Richtung:

yön · istikamet · doğrultu · other translations

Richtung yön

Rakete ändert Richtung.

Füze yön değiştiriyor.

Nichts in dieser Richtung.

Bu yönde hiçbir şey yoktu.

Immer in entgegengesetze Richtung.

Daima farklı yönlere doğru gidiyor.

Click to see more example sentences
Richtung istikamet

Doch wir reisten in entgegengesetzter Richtung.

Ama uçağımız ters istikamete gidiyordu.

Fliegen in entgegengesetzter Richtung.

Ters istikamete doğru gidiyoruz.

Aber jetzt haben wir wenigstens eine Karte und eine Richtung.

Ama şimdi elimizde bir harita, bir istikamet var.

Click to see more example sentences
Richtung doğrultu

Neue Richtung bestätigt.

Yeni doğrultu onaylandı.

Hypersensible parabolische Mikrofone, in alle Richtungen ausgerichtet.

Aşırı duyarlı parabolik mikrofonlar tüm doğrultulara yönlendirilmiş.