Riesenerfolg

Ich bin ein Riesenerfolg!

Ben artık başarılı biriyim!

Die Horrorfilme hatte ich hinter mir,'S how Boat' war ein Riesenerfolg.

Korku filmlerini arkama almıştım. Gösteri Gemisi'ni çektim. Muazzam başarı.

Die Scouts sind ein Riesenerfolg.

İzci'ler büyük bir başarı.

Unsere Cellini-Venus war ein Riesenerfolg.

Cellini Venüs'ümüz zirveye çıktı.

Ragetti's wird ein Riesenerfolg werden.

Ragetti çok sükse yapacak! Göreceksin!

Oder den Riesenerfolg der Büchersammlung für das Frauengefängnis, die Ms. Pavicics Klasse durchführte. Wow!

Ya da Bayan Pathacheks'in sınıfının sponsor olduğu kadınlar hapishanesi için kitap toplama çalışmasının büyük başarısını?