German-Turkish translations for Ritus:

ayin · other translations

Ritus ayin

Johnny fand einen Ritus in einer alten Schrift.

Johnny eski yazıda bir ayin adeti bulmuş.

Der M'al-Sharran-Ritus war erfolgreich.

M'al Sharran ayini başarılı oldu.

Nur der M'al-Sharran-Ritus kann helfen.

M'al Sharran ayini son çaremiz.