German-Turkish translations for Rot:

kırmızı · kızıl · al-, al · other translations

Rot kırmızı

Alle Decks Alarmstufe Rot aufheben.

Tüm birimler, kırmızı alarmı kaldırın.

Für diese Grösse werde ich rote Tinte benötigen.

O boyutta bir şey için kırmızı mürekkebe ihtiyacım var

Besonders, wenn wir "rot" sehen.

Özellikle de "kırmızı" görürsek.

Click to see more example sentences
Rot kızıl

Scharfe Zunge, rotes Leder, trägt zwei Strafer bei sich.

Sivri dilli, kırmızı deri giyen, iki Agiel taşıyan kız.

Diomedianisches Rotes Moos!

Diomedian kızıl yosunu!

Eine Kleine mit einem roten Kleid und ein grosser Schwachsinniger.

Kırmızı elbiseli bir kız koca bir moronla birlikte.

Click to see more example sentences
Rot al-, al

Sie benutzten ihr rotes Kraftfeld.

Koyu kırmızı güç alanını kullandılar.

Nein, nein, Shilly-Shally hat rotes Haar und hat kurz in der mexikanischen Navy gedient.

Hayır, hayır Tereddütlü'nün saçı kızıl ve kısa bir süre Meksika donanmasında görev aldı.

Nein, nimm den roten.

Hayır, kırmızı olanı al.

Click to see more example sentences