German-Turkish translations for Ruhm:

şöhret · ün · şan · other translations

Ruhm şöhret

Meine liebste Tochter, heirate nie für Geld, Ruhm, Macht oder Sicherheit.

Sevgili kızım "asla para, şöhret, güç ya da güvence için evlenme.

Für den Durchschnittsbürger in einem normalen Leben hat Ruhm eine hypnotische Anziehungskraft.

Sıradan bir hayat süren ortalama bir insan için, şöhretin ipnotik bir cazibesi vardır.

Er ist süchtig nach Ruhm.

O bir şöhret düşkünü.

Click to see more example sentences
Ruhm ün

Diese Hände werden Ihnen großen Ruhm einbringen.

Bu eller sana büyük bir ün getirecek.

Dein Ruhm ist wohlverdient, Spanier.

Ününü. hak ediyorsun, lspanyol.

Dieser neue Kult, dieser Fan-Club von Joe Carroll, sucht Ruhm in der schlimmstmöglichen Art.

Bu yeni tarikat, Joe Carroll'un yeni fan kulübü olabilecek en kötü şekilde ün arıyorlar.

Click to see more example sentences
Ruhm şan

Er hat für den Ruhme Roms gekämpft und geblutet.

Roma'nın şanı için savaştı ve kanını döktü.

Ruhm und Ehre.

Şan ve şöhret.

Vielleicht ohne Ruhm, aber voller Stolz und Ehrgefühl.

Belki şan şöhretleri yoktu ama gurur ve onurla doluydular.

Click to see more example sentences