Süd Dakota

Vorwiegend in der Pierre-Shale-Region in Süd-Dakota.

Güney Dakota'nın Pierre Shale bölgesinde.

Sie waren in Süd-Dakota?

Güney Dakota'da durdunuz?

Und dann im Sheraton-Johnson Hotel in Rapid City, Süd-Dakota.

Sonra da Güney Dakota'da, Rapid City'de Sheraton-Johnson Oteli'nde.

Hotel Sheraton-Johnson in Rapid City, Süd-Dakota.

Sheraton-Johnson Oteli, Rapid City, Güney Dakota.

Süd-Dakota war sein Bruder, aus West Virginia.

Güney Dakota onun Batı Virginia'lı kardeşiydi.

Außer, dass im Februar in Süd-Dakota die Sturmsaison ist.

Tabii şubat ayında, Güney Dakota'da fırtına sezonunda değilseniz.

Süd-Dakota, aber ganz oben.

Güney Dakota ama kuzeyi.