German-Turkish translations for Schicksal:

kader · yazgı · akıbet · felek · şans · other translations

Schicksal kader

Heliums Schicksal ist besiegelt, Erdling.

Helium'un kaderi mühürlendi, Dünyalı.

Welches Schicksal droht Meuterern?

Peki isyankarların kaderi nedir?

Ändere dein Schicksal, Peggy Sue.

Kaderini değiştir Peggy Sue.

Click to see more example sentences
Schicksal yazgı

Ein großes Schicksal erwartet dich.

Büyük bir yazgı bekliyor seni.

Das ist Schicksal.

Bu kader. Yazgı.

Nur ein Narr verwechselt Schicksal mit Bestimmung.

Sadece bir ahmak kader ile yazgıyı karıştırabilir.

Schicksal akıbet

Captain Picards Schicksal ist unbekannt.

Kaptan Picard'ın akıbeti hala bilinmiyor.

Schicksal felek

Ich ertrug das Schicksal eines Freiers und erduldete Schmerzen, jenseits der menschlichen Zumutbarkeit.

Şu pezevenk feleğin elinden bir insanın tahammül sınırlarının ötesinde acılar çektim.

Schicksal şans

Nenn es Schicksal nenn es Glück, nenn es Karma ich glaube, daß alles Vorbestimmung ist.

İstersen kader de şans de, karma de inanıyorum ki herşeyin bir sebebi vardır.