Schlumpfostrophe

Außer, dass alles in einer Schlumpfostrophe endete.

Her şeyin tam bir şirinketle sonuçlanmış olması hariç.