German-Turkish translations for Schule:

okul · ders · other translations

Schule okul

Alle zwei Jahre eine neue Schule, neue Sprache, neues Essen.

İki yılda bir yeni okul, yeni bir dil, yeni yemekler.

Ich radle heute zur Schule.

Bugün bisikletle gideceğim okula.

Apropos Schule, ich muss los.

Okul demişken, benim gitmem gerek.

Click to see more example sentences
Schule ders

Du hast nie Schule geschwänzt.

Hiç ders asmadın, değil mi? Hiç.