German-Turkish translations for Schwierigkeiten:

zorluk · other translations

Schwierigkeiten zorluk

Es gibt keine Schwierigkeiten, Major.

Ortada hiçbir zorluk yok binbaşı.

Ja. Darum hab ich jetzt diese Schwierigkeiten.

Evet bu yüzden şu anda zorluklar yaşıyorum.