German-Turkish translations for Schwur:

yemin · other translations

Schwur yemin

Der Schwur lautet: Niemals wieder.

Yemin şudur, bir daha asla.

Herr Borowiecki, der Schwur ist eine große Sache.

Bay Borowiecki, yemin etmek çok önemli bir şeydir.

Niemand darf einem König einen Schwur abverlangen.

Kimse bir kraldan yemin etmesini isteyemez!