German-Turkish translations for Sicherheit:

güvenlik · güvenli, güven · kendine güvenme · güvence · emniyet · teminat · other translations

Sicherheit güvenli, güven

Ihre Sicherheit ist uns äußerst wichtig.

Sizin güvenliğiniz bizim için çok önemli.

Ihr garantiert für Elizabeths Sicherheit.

Ve Elizabeth'in güvenliğini garanti edeceksin.

Jedenfalls sind wir hier in Sicherheit, Schätzchen.

En azından burada güvende oluruz, canım.

Wir müssen dich in Sicherheit bringen.

Seni güvenli bir yere götürmeliyiz.

Ich bringe dich jetzt in Sicherheit.

Seni güvenli bir yere götüreceğim.

Ich kann dich in Sicherheit bringen.

Seni güvenli bir yere götürebilirim.

Wir bringen dich in Sicherheit.

Seni güvenli bir yere götüreceğiz.

Ich bringe diese Jungs in Sicherheit.

Bu çocukları güvenli bir yere götürüyorum.

Ich habe ihn in Sicherheit gebracht.

Onu güvenli bir yere bıraktım.

Bringen wir dich in Sicherheit.

Güvenli bir yere götürelim seni.