German-Turkish translations for Sklave:

köle · other translations

Sklave köle

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Nein, keine Sklaven.

Hayır, köle değil.

Er ist kein Sklave mehr.

O artık kimsenin kölesi değil.

Click to see more example sentences