German-Turkish translations for Snob:

züppe · other translations

Snob züppe

Sie sind doch kein Snob, oder?

Züppe falan değilsiniz, değil mi?

Jetzt ist er genauso ein Snob wie wir anderen.

Şimdi aynı bizim gibi bir züppe o da.

Er ist kein Snob.

O züppe falan değil.

Click to see more example sentences