German-Turkish translations for Sohn:

oğul · çocuk · erkek çocuk · other translations

Sohn oğul

Ich habe auch einen Sohn.

Benim de bir oğlum var.

Ihr Sohn jemals Erdnussbutter?

Oğlunuz fıstık ezmesi yedi mi hiç?

Sie nannten sich "Sohn des K'Vok" und initiierten ein klingonisches Paarungsritual.

Kendini, K'Vok'u oğlu olarak tanıttığını ve bir Klingon çiftleşmesi başlattığını söyledi.

Click to see more example sentences
Sohn çocuk

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.

Bizim için bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi.

Der verlohrene Sohn kehrt zurück.

Tutumsuz çocuk geri döndü.

Wirklich, du hast einen Sohn, und das ist gut für dich.

Gerçekten. Bir çocuğun var ve bu senin için iyi bir şey.

Click to see more example sentences
Sohn erkek çocuk

Ich bin der zweite Sohn.

Ben ikinci erkek çocuğum.

Aber wenn Mary ihm ein Kind gebärt, und dieses Kind ein Sohn wäre

Ama Mary ona bir evlat verebilirse, ve çocuk erkek olursa

Nächstes Mal schenke ich dir einen Sohn.

Gelecek sefer sana bir erkek çocuk vereceğim.

Click to see more example sentences