Spektralanalyse

Spektralanalyse dauert etwa sieben Minuten.

İnceleme yaklaşık yedi dakika sürecek.

Die seitlichen Sensoren führten drei Spektralanalysen des Alawanir-Nebels durch.

Yan tarayıcılar Alawanir Nebula'sında üç ayrı frekansta üç ayrı tarama gerçekleştirdiler.

Lieutenant, machen Sie eine Spektralanalyse der Fragmente.

Teğmen, parçalar üzerinde bir spektral analiz uygulayın.