German-Turkish translations for Spekulation:

spekülasyon · tahmin · other translations

Spekulation spekülasyon

Eine interessante Spekulation, Captain.

İlginç bir spekülasyon, Kaptan.

Einspruch, Euer Ehren, eine unverschämte Spekulation.

İtiraz ediyorum, Sayın Yargıç, bu tam spekülasyon.

Euer Ehren, das ist bloße Spekulation.

Sayın yargıç, bu sadece spekülasyon.

Click to see more example sentences
Spekulation tahmin

Das war nur eine Spekulation.

Bu sadece bir tahmindi.

Aber das ist reine Spekulation, nicht wahr?

Fakat bu sadece bir tahmin, değil mi?

Das ist reine Spekulation.

Bu, sadece bir tahmin yürütme.