German-Turkish translations for Spezialität:

özellik · other translations

Spezialität özellik

Gruppendates sind meine Spezialität.

Grup randevuları özel ilgi alanımdır.

Nein, das ist deine Spezialität.

Hayır, o senin özelliğin.

Ansager: bei feiner Spezialität und Kaufhäuser.

Özel mağazalar ve alışveriş merkezlerinde.