German-Turkish translations for Spiele:

oyun · other translations

Spiele oyun

Sie spielen ein gefährliches Spiel.

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun.

Terroristen weltweit lieben dieses Spiel.

Dünyadaki bütün teröristler bu oyunu seviyor.

Du spielst hier ein gefährliches Spiel, Jack, und du spielst es falsch.

Burada tehlikeli bir oyun oynuyorsun Jack ve bu oyunu yanlış oynuyorsun.

Click to see more example sentences