German-Turkish translations for Sprung:

atlama · sıçrama · atılım · adım · at · yol · other translations

Sprung atlama

Sie machten einen großen Sprung.

Büyük bir atlama için hazırlanmışlardı.

Navigation, Sprung vorbereiten.

Seyrüsefer, atlamaya hazır.

Sprung in zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins!

Atlamaya on, dokuz, sekiz yedi, alti, bes dört, üç iki, bir.

Click to see more example sentences
Sprung sıçrama

Sprung ausgeführt, Sir.

Sıçrama tamamlandı efendim.

Sprung freigegeben, Starbuck.

Sıçrama onaylanmıştır, Starbuck.

Ein weiterer Sprung und ich verliere den Weg komplett.

Bir sıçrama daha ve ben yolumu tamamen kaybedeceğim.

Click to see more example sentences
Sprung atılım

Scheinbar", "anstachelnd" "Vakuum", "Sprung".

Görünüşte, kışkırtarak vakum, atılım.

Aber alle paar Millennien macht die Evolution einen Sprung nach vorne.

Ama birkaç milenyumda bir evolüsyonda dev bir atılım oluyor.

Sprung adım

Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.

Bu bir insan için küçük bir adım ancak insanlık için atılan dev bir adım.

Ein großer Sprung für ein Mannequin

Bir manken için büyük bir adım

Sprung at

Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.

Bu bir insan için küçük bir adım ancak insanlık için atılan dev bir adım.

Sprung yol

Ein weiterer Sprung und ich verliere den Weg komplett.

Bir sıçrama daha ve ben yolumu tamamen kaybedeceğim.