German-Turkish translations for Stätte:

yer · other translations

Stätte yer

Es ist ein altes spirituelles Refugium. Eine entlegene Stätte für Kolinahr und friedvolle Meditation. Kolinahr?

Kadim bir ruhani inziva yeri, Kolinahr ve huzurlu bir meditasyon için eski bir uzak Tapınak.

Das ist eine heilige Stätte.

Burası bir tapınak. Kutsal bir yer.

Ablassbriefe und Pilgerfahrten zu heiligen Stätten.

Bağışlama belgeleriyle. Kutsal yerlere hac yapmakla.