German-Turkish translations for Star:

yıldız · other translations

We also found translations for word star in Turkish.

Star yıldız

Ich wollte immer ein Star sein.

Her zaman bir yıldız olmak istedim.

Er ist ein Star, Leute!

O bir yıldız, millet!

Wir sind Partner, Mr. White, und dieses Mädchen ist ein Star.

Biz ortağız, Bay White ve bu kız da bir yıldız.

Click to see more example sentences