German-Turkish translations for Stolz:

gururlu, gurur · onurlu · kibirli, kibir · övünç · galip · other translations

Stolz gururlu, gurur

Sie sind ein starkes, stolzes VoIk.

Güçlü ve gururlu bir ırksınız.

Ich verspreche, die Ansprüche dieses Spektakels aufrechtzuerhalten und Sie stolz zu machen.

Söz veriyorum ki bu gösterinin standartlarını yükselteceğim ve siz de gurur duyacaksınız.

Ich bin stolz auf dich.

Ben seninle gurur duyuyorum.

Click to see more example sentences
Stolz onurlu

Ein stolzer Wunsch.

Onurlu bir istek.

Der Bart ist eine uralte und stolze Tradition.

Sakal çok eski ve onurlu bir gelenektir.

Ah, meine tapferen und stolzen Krieger.

Benim cesur ve onurlu askerlerim.

Click to see more example sentences
Stolz kibirli, kibir

Du bist ein Stolzer Kecker Jack

Sen kibirli birisin, Arsız Jack.

Arroganz und Stolz!

Kibir ve gurur!

Ich war stolz und uneinsichtig.

Ben kibirli ve inatçıydım.

Stolz övünç

Das ist ein stolzer Tag, Mrs. Hughes.

Bu övünç dolu bir gün, Bayan Hughes.

Stolz galip

Hier. Der Enthauptungswettstreit und seine stolzen Sieger.

Kafa kesme yarışması ve onun şerefli galipleri.