German-Turkish translations for Struktur:

yapı · yap · other translations

Struktur yapı

Ich empfange künstliche Strukturen.

Yapay yapılar tespit ediyorum.

Wir glauben an horizontale Strukturen.

Biz seviyesiz bir yapıya inanıyoruz.

Zweitens macht die organische Struktur von Tapioka daraus ein Rührbecher potentiellen Todes.

İkinci olarak, tapyokanın organik yapısı kaseyi öldürücü bir potansiyele sahip yapıyor.

Click to see more example sentences
Struktur yap

Deine genetische Struktur.

Senin genetik yapın.

Zweitens macht die organische Struktur von Tapioka daraus ein Rührbecher potentiellen Todes.

İkinci olarak, tapyokanın organik yapısı kaseyi öldürücü bir potansiyele sahip yapıyor.