Studentenverbindung

Ich wohne neben einer jüdischen Studentenverbindung.

Bir Yahudi öğrenci yurdunun yanında oturuyorum.

Da ist das Haus meiner alten Studentenverbindung. EpsiIon Rho Rho.

Burada benim eski kardeşlik klübümün bir binası var Epsilon Rho Rho.