German-Turkish translations for Studie:

çalışma · araştırma · deneme · other translations

Studie çalışma

Aber dies ist eine Studie für eineiige Zwillinge.

Ama bu çalışma tek yumurta ikizleri hakkında.

Wir werden die Studie fortführen, oder?

Çalışmaya devam edeceğiz, değil mi?

Das ist keine Studie, Meredith.

Bu bir çalışma değil, Meredith.

Click to see more example sentences
Studie araştırma

Darüber gibt es Studien.

Bu konuda araştırmalar var.

Das ist eine wichtige Studie!

Önemli bir araştırma üstündeyim!

Diese Studie belegt, dass Priox tödlich ist.

O araştırma Priox'un öldürücü olduğuna bir delildir.

Click to see more example sentences
Studie deneme

Decitabin und Azacitidin werden eigentlich nur in klinischen Studien verwendet.

Desitabin ve Azasitidin, ki bunlar sadece klinik denemeler için kullanılıyor