German-Turkish translations for Stufe:

basamak · aşama · derece · seviye · düzey · other translations

Stufe basamak

Hier ist eine Stufe.

Burada bir basamak var.

Zweite Stufe, Klasse B. Weißes Höschen heute.

İkinci basamak, sınıf B. Bugün beyaz slipli.

Danas und Pushys Odyssee, Stufe eins, vollendet.

Dana ve Pushy'nin serüveninin ilk basamağı tamamlandı.

Click to see more example sentences
Stufe aşama

Sarja, hier ist Kedr. Ablösung der zweiten Stufe vollendet.

Şafak, burası Sedir, roket ikinci aşamadan ayruldı.

Eric, jetzt Stufe E einleiten!

Eric, Aşama E'yi başlat!

Stufe D einleiten.

Aşama D başlıyor.

Click to see more example sentences
Stufe derece

Wir haben ein Interagencyprotokoll, Stufe fünf, initialisiert

Beşinci dereceden ajanslar arası bir protokol başlatt

Es heißt jetzt, Oswald Justizvollzugsanstalt, Stufe Vier.

Artık ismi Oswald Devlet Islah Tesisi, Dördüncü Derece.

Wettersystem Stufe eins und steigend.

İklim sistemi birinci derece ve yükseliyor.

Click to see more example sentences
Stufe seviye

Computer,. .Stufe zwei.

Bilgisayar, seviye iki.

Sofort Evakuierung Stufe eins einleiten.

Birinci seviye tahliye başlatın.

Stufe drei aktiv.

Seviye üç aktif.

Click to see more example sentences
Stufe düzey

Mr Worf, geben Sie bis auf Weiteres für alle Decks Sicherheitsalarm Stufe zwei.

Bay Worf, ikinci bir emre kadar tüm güvertelerde ikinci düzey güvenlik alarmı verin.