German-Turkish translations for Stufen:

basamak · other translations

Stufen basamak

Wohin führen diese Stufen?

Bu basamaklar nereye çıkıyor?.

Zwei Stufen tiefer.

İki basamak aşağıda.

Nur noch ein paar Stufen!

Birkaç basamak daha kaldı.