German-Turkish translations for Stuhl:

sandalye · koltuk · iskemle · tabure · other translations

Stuhl sandalye

Wollen Sie einen anderen Stuhl?

Başka bir sandalye ister misiniz?

Nein, bitte, einen Stuhl. Hierher.

Lütfen, bir sandalye, onu buraya koy.

Keine Servokontrollen mehr, kein Stuhl mehr

Yardımcı kontroller yok, sandalyeler yok

Click to see more example sentences
Stuhl koltuk

Ich wusste nie, wie unbequem dieser Stuhl ist.

Bu koltuğun ne kadar rahatsız olduğunu hiç bilmiyordum.

Diese dummen Stühlen.

Bu aptal koltuklar.

Der Stuhl ist hässlich.

Bu koltuk çok çirkin.

Click to see more example sentences
Stuhl iskemle

Drei Tage, vorderster Stuhl, keine Kunden.

Ön iskemle, üç gün, hiç müşteri yok.

Tür zu und ich schiebe einen Stuhl unter die Türfalle.

Kapıyı kilitler, kapı kolunun altına bir iskemle koyarım.

Ed, hol den Stuhl.

Ed, şu iskemleyi al.

Click to see more example sentences
Stuhl tabure

Oh, nun, dann holen wir dir einen Stuhl.

Tamam o zaman sana bir tabure bulalım.

HUMBERT: Da ist ein Stuhl.

Orada bir tabure var.

Dicky, hol den verdammten Stuhl!

Dicky, ona bir tabure getir.