German-Turkish translations for Täuschung:

aldatma · yanlış · aldatmaca · other translations

Täuschung aldatma

Oder genauer gesagt: Täuschung.

Veya daha önemlisi, aldatma yeteneği.

Entschuldigen Sie die Täuschung, aber bitte verstehen Sie mich.

Aldatma için özür dilerim, ama beni anlamalısınız.

Theatralik und Täuschung sind mächtige Gehilfen.

Gösteriş ve aldatma güçlü araçlardır.

Click to see more example sentences
Täuschung yanlış

Irreführung und Täuschung sind mein Handwerkszeug.

Yanlış yönlendirme ve hilekârlık benim sermayem.

Täuschung aldatmaca

Ist das eine Täuschung?

Bu bir aldatmaca mı?