German-Turkish translations for Türen:

kapı · other translations

Türen kapı

Stahlwänden, Wachpersonal, versiegelten Türen vorbeizuschaffen?

Çelik duvarları, güvenliği, mühürlü kapıları aştınız.

Warum rot? Warum eine Tür?

Neden kırmızı, neden bir kapı?

Wenn du die Tür wegballerst und sie runter fällt, könnte sie den Laser-Alarm auslösen.

Eğer kasanın kapısı yerinden çıkarsa ve yere düşerse, laser alarmlarını çalıştırabilir.

Click to see more example sentences