Türknauf

Wie ein Türknauf.

Kapı tokmağı gibi.

Woraus ist der Türknauf gemacht?

Bu kapı kolu neden yapılmış?

Der Türknauf ist weg.

Kapı kolu yok olmuş.

Wo ist der verdammte Türknauf?

Kapı kolu nerede anasını satayım?