German-Turkish translations for Tarnung:

kamuflaj · other translations

Tarnung kamuflaj

Superoxyd funktioniert wie ein Bleichmittel. Tarnung.

Amonyak beyazlatıcı işlevi görür. Kamuflaj hesabı diyorsun.

Thermo-optische Tarnung in Regierungsgebäuden ist doch verboten.

Ve Hükümet Binaların içinde termo-optik kamuflaj kullanmak yasak.

Für aktive Tarnung, denke ich.

Aktif kamuflaj için düşünüyorum.

Click to see more example sentences