German-Turkish translations for Teile:

parça · kısım · pay · bölüm · other translations

Teile parça

Kein Geld, keine Teile, kein Geschäft.

Para yoksa, parça yok, anlaşma da yok.

Das Komitee experimentierte nur mit den Polygrafen als Teil der Sicherheitsprüfung.

Komite, güvenlik incelemesinin parçası olarak yalan makinesiyle sadece deneme yapıyordu.

Nein. Das ist ein anderer Teil.

Hayır, bu başka bir parça.

Click to see more example sentences
Teile kısım

Alle instrumentalen Teile aufgenommen.

Tüm enstrümental kısımları yeniden kaydettim.

Dr. Pierce, würden Sie bitte den markierten Teil lesen?

Dr. Pierce, lütfen özet kısmını okuyabilir misiniz?

Der letzte Teil ist sehr, sehr wichtig.

Şimdi son kısım. Burası çok, çok önemli.

Click to see more example sentences
Teile pay

Ich mochte schon immer zwei Leadgitarristen, aber ich selbst wollte nie teilen.

Her zaman 'twin axe attack'ın hayranıyımdır ama, kendim, hiç paylaşmak istemedim.

Wir teilen, oder wir verhungern.

Ya paylaşırız ya da açlıktan ölürüz.

Immerhin würden wir etwas teilen.

En azından bir şey paylaşmış olurduk.

Click to see more example sentences
Teile bölüm

Heute Abend, bei Ken Burns Neunteiliger Serie über Straßenschilder: "Teil Vier:

Bu gece, Ken Burns'ün dokuz bölümlük sokak tabelaları serisinde sırada "Bölüm Dört:

Nur ein kleiner Teil.

Sadece küçük bir bölümü.

Ein medizinisch-psychologisches Gremium ist Teil dieses Vorhabens.

Bu operasyonun üç bölümünden birisi tıbbi psikiyatri heyetidir.

Click to see more example sentences