German-Turkish translations for Temperatur:

sıcaklık · derece · ateş · ısı · other translations

Temperatur sıcaklık

Thermische Technologie für konstante Temperatur.

Sabit sıcaklık için termal teknoloji.

Temperatur der Sondenhülle sinkt rasch.

Sondanın kabuk sıcaklığı hızla düşüyor.

Atmosphäre, Temperatur, und Radioaktivitätsgrad sind ideal.

Atmosfer, sıcaklık, ve radyoaktivite seviyeleri uygun.

Click to see more example sentences
Temperatur derece

Diese Kreatur lebt in großen Höhen und bei extrem niedrigen Temperaturen.

Bu yaratık yüksek rakımda ve aşırı derecede düşük soğuklukta yaşıyor.

Globale Temperaturen steigen einen halben Grad, alarm Klimaforscher." Langweilig.

Küresel sıcaklık yarım derece arttı, iklim bilimciler alarma geçti." Sıkıcı.

Die Temperaturen hier schwanken gefährlich, Kitai.

Bu gezegende sıcaklık tehlikeli derecede değişken, Kitai.

Click to see more example sentences
Temperatur ateş

Messe morgens und abends ihre Temperatur.

Sabah ve akşamları ateşini ölçersin.

Cosimas Temperatur ist übrigens runter auf normal.

Cosima'nın ateşi normal seviyeye düştü bu arada.

Ich verkörpere Temperatur, und er ist nicht heiß.

Ben ateşi temsil ederim ve o ateşli değil.

Click to see more example sentences
Temperatur ısı

Ist die Temperatur wichtig?

Bu ısı derecesi önemli mi?

Computer, Temperatur um fünf Grad erhöhen.

Bilgisayar, ısıyı beş derece arttır.