German-Turkish translations for Theater:

tiyatro · other translations

Theater tiyatro

Ich möchte sehr gerne Theater spielen.

Ben tiyatro yapmayı çok istiyorum.

Erwischte sie beim Capitol-Theater.

Capitol Tiyatrosu'nun dışında yakaladım.

NAT HORNE THEATER DOUGLAS FAlRBANKS THEATER

NAT HORNE TİYATROSU DOUGLAS FAIRBANKS TİYATROSU

Click to see more example sentences