German-Turkish translations for Tinte:

mürekkep · other translations

Tinte mürekkep

Tinte lässt sich leicht auswaschen, hinterlässt einen blassrosa Fleck.

Mürekkep, ketende solgun pembe bir iz bırakarak çıkar.

Unglaublich. Unsichtbare Tinte.

İnanamıyorum, görünmez mürekkep.

Ich hab sie digitalisiert und die zerlaufene Tinte angepasst.

Onları sayısalaştırdım ve mürekkep yayılımına göre düzenledim.

Click to see more example sentences