German-Turkish translations for Titel:

başlık · ünvan · isim · other translations

Titel başlık

Ein sehr imposanter Titel.

Çok etkileyici bir başlık.

Sie sind nach Titeln geordnet!

Onları başlıklara göre sıralarız.

Wir brauchen einen Titel, Agent Garrison.

Ajan Garrison, başlığa ihtiyacımız var.

Click to see more example sentences
Titel ünvan

Geldpreis, Rache, Titel, Nervenkitzel.

Para ödülü, intikam, ünvan, heyecan.

Ich nenne Direktor Hartley "Direktor Hartley" weil das Direktors Hartleys Titel ist.

Müdür Hartley'e "Müdür Hartley" diyorum çünkü Müdür Hartley'in ünvanı bu.

Ein Titel, der für uns keine Bedeutung hat.

Bu ünvanın bizim için bir anlamı yok.

Click to see more example sentences
Titel isim

Ein sehr guter Titel.

Çok iyi isim. Çok iyi.

Ein vorzüglicher Titel, Mrs. Bradley.

Nefis bir isim, Bayan Bradley.

Das ist nur ein Titel.

Bu sadece bir isim.

Click to see more example sentences