Todesursache

Todesursache, wie vermutet, eine Überdosis Drogen.

Ölüm sebebi, şüphelendiğimiz gibi, aşırı dozda uyuşturucuymuş.

Zur Todesursache für alle Opfer wurde Hypothermie erklärt.

Tüm kurbanların ölüm nedeni hipotermi olarak belirtildi.

Todesursache ist eindeutig Ertrinken.

Ölüm nedeni kesinlikle boğulma.

Todesursache in der Sterbeurkunde dokumentiert.

Ölüm nedenleri ölüm belgelerinde belirtildi.

Captain Reynolds Todesursache war relativ eindeutig, aber ich fand etwas anderes.

Yüzbaşı Reynolds'ın ölüm sebebi nispeten belli zaten. Ama başka bir şey buldum.

Ok, Celia Jaffe braucht eine Autopsie und ich eine Todesursache, Maura.

Tamam, Celia Jaffe'in otopsiye ihtiyacı var ve benim ölüm sebebine ihtiyacım var, Maura.

Sie notierten als Todesursache Schweres-Schädel-Trauma und ein gebrochenes Genick.

Ölüm nedeni olarak, kafasının sert bir yere çarpmasıyla boynunun kırılması demişsiniz.

Ashley Wilcox, Todesursache ist Erstickung durch Strangulation.

Ashley Wilcox, ölüm sebebi boğulma kaynaklı oksijensiz kalma.

Dolly kannte sie. Sie wollte nur die Todesursache wissen. Das ist alles.

Dolly onu tanıyordu, sadece ölüm nedenini bilmek istedi, hepsi bu.

Die Todesursache ist noch unbekannt, aber Squares war stark drogenabhängig.

Ölüm sebebi henüz bilinmiyor, ama Squares'in uyuşturucu geçmişi vardı.