German-Turkish translations for Topf:

kap · tencere · çömlek · other translations

Topf

Einen kleinen Topf.

Küçük bir kazan.

Im Topf war eine mit Säure gefüllte Schale aus Wachs und ein Kügelchen Natriumcyanid.

Bir miktar balmumunun içinde asit ve de bir topak sodyum siyanür bulunan bu tencereden.

Wieso sprechen wir von "'Topf"?

Neden ekim hakkında konuşuyoruz?

Eine Katze schleicht um einen Spaghetti-Topf.

Bir kedi, spagettiyi süzgeçten çıkarmaya çalışıyor.

Herr Chow, Sie könnten so einen Topf brauchen.

Bay Chow, siz de bir tane almalısınız!

Gentlemen, das ist Ihr Topf.

Beyler, bu sizin huniniz.

Bring mir etwas Fleisch und einen Topf Nudeln.

Bana biraz et ve erişte getir bakalım!

Und im Sommer brannten wir Topfe aus seinem Lehm.

Ve yaz aylarında zemin çamurundan testi yapardık.

Lass das Miso im Topf zergehen

Tenceredeki misoyu karıştır arada

Und am Sonntag hat jede Bauersfrau ihr Huhn im Topf.

Ve her köylü karısı pazar günleri tencerede tavuk var!