German-Turkish translations for Tor:

kapı · geçit · gol · at · kale · giriş kapısı · kap · other translations

Tor kapı

Und, o Lippen, ihr, die Tore des Odems, siegelt mit rechtmäß'gem Kusse den ewigen Vertrag dem Wuchrer Tod!

Ve Ey dudaklar, soluğun kapıları, adil bir öpüşle mühürleyin doyumsuz ölümle yaptığım bu anlaşmayı!

Dies sind die Jerusalemer Erlöser-Tore.

Bunlar Kudüs Kurtuluş Kapıları.

Dass es ein Fenster ist. Oder ein Tor.

Bunun bir kapı veya bir pencere olduğunu.

Click to see more example sentences
Tor geçit

Das Tor speichert die Einsen und Nullen subatomisch in den Kristallen.

Bence geçit kendi bir ve sıfırlarını atomaltı seviyesinde kristaller içinde saklıyor.

Es ist dasselbe Tor, kann es sich selbst anwählen?

Geçit aynı geçit, kendi kendini çevirebilir mi?

Der Baum ist ein Tor.

Bu ağaç bir geçit.

Click to see more example sentences
Tor gol

Hinter der Scrimmagelinie für ein Sechs-Yard-Tor.

Çatlsma hattlnln gerisinde altl yardadan gol için.

Lindsay Cassidy schoss drei Tore und gab zwei Vorlagen.

Lindsay Cassidy, üç gol ve iki asist yaptı.

Ein herrliches Tor für Schottland!

İskoçya adına güzel bir gol.

Click to see more example sentences
Tor at

Hasenohr, schieß ein Tor, Hasenohr.

İlmik atıp, içinden geçirdim ve çektim.

Morgen wird ein Pferd am Tor bereitstehen.

Yarın, bir at hazırlatacak ve kapıyı açacağım.

Tor kale

Tor: Toni, Verteidigung: Laband und Posipal.

Toni kalede, savunma Laband, Posipal.

Tor giriş kapısı

Abgeschlossenes Tor blockiert die Treppe.

Kilitli kapı merdivenlere girişi engelliyor.

Tor kap

Und die Tore sind zu, verschlossen abgeschottet.

Ve kapılar kapalı, kilitli ve takviyeli.